We all need to make our own adventures

To gives us time to learn, feel and dare

Sometimes we find ourselves conneting the dots by letting ourselves to slow down.

Jag vet det är underbart att svettas, att ösa på ett härligt träningspass i fullt tempo, att växla upp. Men om vi aldrig växlar ner hinner vi känna skillnaden på långsamt och snabbt, hur vi använder kropp och knopp?

Har haft några väldigt långsamma yoga klasser den sista veckan. Pratat, visat och låtit er själva känna och se kopplingen emellan olika asanas. Var vi skapar utrymme, stabilitet och rörelse ifrån. Att stanna upp, titta upp från mattan, våga lära sig av varandra.

Att se er på mattan, lyssna på era reflektioner, leenden det är magiskt. Se hur ni funderar, gör det till ert eget, kopplar ihop saker, wow!

Jag hoppas starta tankar som motiverar, kanske till och med utmanar er att vilja lära er mer, att själva ställa er på mattan & yoga lite varje dag. Möta er själva långsamt och att känna efter, hitta era egna kopplingar.