Vad är form?

När är vi i form?

Att vara i form…

Är jag i form?

För mig har min form alltid varit mer än träning, en levnadsstil. Att röra på mig dagligen men inte att det måste vara på ett visst sätt, allt från en promenad till löpning, yoga, Crossfit, dans. Rörelse har alltid faschinerat mig och jag har försökt prova på det mesta. Jag kände tidigt fördelarna med att röra på mig, att jag mådde bra av det, att jag tyckte det var spännande, socialt men också en möjlighet att bara möta mig själv, att lära mig nya sidor av mig själv, att utveckla styrka, flexibilitet inte bara fysiskt men också psykiskt, att utveckla min kreativitet, styrka och personlighet.

Så för mig att vara i form är inte att slaviskt följa något utan att ha en trygg bas att stå på och kreativt kunna utnyttja det för att få det att flyta in i min vardag och få mig att må bra.

Ett ord som jag ofta hör mig säga till mina kunder är elasticitet. Att ha en stabilitet men kunna utnyttja den och skapa olika rörelsemönster på ett smart och säkert sätt. Att kunna röra sig tryggt och våga kliva utanför sin bekvämlighetszon och lära sig mera. Att kunna undvika ont i kroppen som en svag rygg eller knän, att orka ta trapporna…

Såklart att ha en sund inställning i min kost. Men det hör så mycket ihop med vårt tankesätt, vår olika aspekter av resiliens.

Hur menar jag vårat tankesätt, att vara trygg i vår kunskap och viljan att lära oss mera för att kunna vara mer flexibla i hur vi kan med hjälp av det kan tackla olika vardagssituationer . En elasticitet i vårt tankesätt, resiliens. Att ge utrymme att lära oss mera att uppleva, se mer….

Så vad är det att vara i form egentligen, vad är syftet, hur känns formen, har du användning av den i din vardag, mår du bättre?

Form är som konst, något som ska hålla i längden 😉

*Beskrivning av ordet resiliens enligt psykologiguiden:

Ordet är inte helt entydigt utan har kommit att användas om olika aspekter av resiliens: egenskap, process och resultat:

◦ Egenskap eller förmåga att a) komma tillbaka, b) slå tillbaka, c) finna sig tillrätta, c) återhämta sig. Man kan också beskriva det man vill komma åt med resiliens som förmåga eller egenskap som gör att individer, grupper, miljöer osv lyckas hantera svårigheter, kriser och katastrofer utan att nedslås av dem (får dem att ”studsa tillbaka”). I svensk forskning förekommer definitionen ”god psykosocial funktion, trots upplevd risk” som ju är ett snävare begrepp än när man i definitionen tar med verkliga påfrestningar (som ju inte alltid behöver upplevas medvetet).

◦ Process som består i att komma tillbaka eller att på olika sätt möta och bemästra svårigheter,

◦ Resultatet av hur svårigheter övervunnits under givna omständigheter (på vilket sätt och hur väl).