Everybody is Free to live as they want to

Everybody is Free to live as they want to

Det fina med livet är att vi är fria att göra våra egna val varje dag.  Att våga göra aktiva val. Rätt eller fel vems uppgift är det att döma? Det är ditt val, ditt val att våga lära dig mer om livet, vad som än händer så lär du dig alltid något. Men om du inte...