“Tension is who you think you should be. Relaxation is who you are.”

 – Chinese Proverb

Så äntligen åkte den sista kursen jag tog med David Regelin in i en ram. Så lätt att glömma de små målen vi tar på vägen som egentligen inte är små de är en stor del till att nå huvudmålet.

Så för mig handlar det mycket om att påminna om de bra jag lyckats med. Som jag sa till barnen idag, jag kan också beklaga mig över att ta ur disken, tvätt osv. Det är inte kul men de hör till vardagen, gör det bara, sätt ingen negativkänsla på det, få det gjort. Istället så blir de andra roligare sakerna roligare. Nej vi kan inte ha kul 24/7 men vi kan ge oss en annan livsram att utgå ifrån.

Så kom ihåg de bra sakerna ni gör, sätt dem i en ram. Går det inte? Jo ge den en positiv känsloram som du vill känna igen o sätta in fler upplevelser i. Kan vara allt!! 

Jag vet att det är en utmaning men det är värt det. Ett bättre flow.

Den här ramen med David Regelin är en del i ett större mål. Det här var min första resa utomlands själv för att utbilda mig mer inom yoga. Vill se och uppleva mera yoga och resa längre resor i framtiden.

Har du något mål som du strävar mot?