Lucky

Its alot about what we focus on

The dirt?

The smell?

The hill… or is it the ride, to learn, to be curious whats Over that hill?

Jag tar mig tid varje morgon att yoga eller foamrolla om så bara för 10min. Är det lätt för det är lätt för mig och ta mig tid? Det är vad vi gör det till, varken svårare eller lättare för någon. Så här sitter jag mitt i morgonrutiner, lakan som ska tvättas och en full diskmaskin och det känns mycket bättre i kroppen.

Vi väljer, det är ingen taggtråd runt oss… 

Musik: Little bit of you