Går du i mål? Ser du de olika möjligheterna och verktygen? Ibland behövs ingen klar väg utan för att komma igång behöver vi bara hoppa. Ibland behöver vi tydliga ramar, stöd, läsa på, markera målet med en en färg för att se det tydligare.

Olika mål behöver olika verktyg. Ibland behöver vi släppa våra tankar och bara få det gjort. Andra gånger kan det krävas mer kreativitet och det kan vara smart att jobba i intervaller för att få mer distans till vad som krävs och mer inspiration att se flera möjligheter.

Ja ibland behöver vi även få vatten över huvudet och smaka på hur det känns för att lära oss vilka verktyg som inte funkar och att lär oss något av det. För om vi inte vågar hur tar vi oss i mål? Det lärorika är ju resan dit.

Vad ser du på bilden?