”Your eyes are not only something to Look at, more something to feel” ~Garuda Day 3

Har du tänkt på det? Om du berättar om något du gillar syns det i dina ögon? När vi instruerar klasser handlar det enormt mycket om vad våra ögon säger. Är vi närvarande, vad känner vi under klassen när instruerar…. Allt syns. Vill du skapa en speciell känsla på din klass tänk på vad du vill att dina deltagare ska känna, vad kan du göra för att skapa det? Börja med dig själv, om du inte har den känslan hur ska de andra känna den? Bygg upp känslan som en berättelse, ge dom bit för bit. Inte allt på en gång. Vill du ha levande klasser här har du något att använda dig av. Oavsett om det är samma rörelser, lägg betoningen på olika delar, använd andra ord, ha en annan känsla själv.

Pretty is boring, alive is magic!