Face your fear

Build your strenght 

Hur många gånger har du varit rädd? Stått med en uppgift, utmaning och känt rädslan komma krypande…. Känslan, tankarna… Hur reagerar du har du reflekterat över det?

Hur ofta möter du rädslan och övervinner den?

Jag lovar er jag blir ofta rädd och jag vågar rätt ofta möta den. Alltid? Nej! Jag har massor kvar att jobba på men en sak jag märker är att jag blir bättre på det. Jag märker det tydligt på hur jag reagerar när jag blir rädd.

Jag tror vi inte alltid är medvetna om att vi är rädda men vi kanske uppmärksammar att vårt humör skiftar, andningen..

Det som är bra när vi tränar är att vi hamnar i exakt sådana situationer där vi kan bli rädda. Vi utmanas kanske till att lyfta tyngre, anmäla oss till ett lopp, stå på huvud…. Något vi aldrig trott vi skulle göra och inte har en aning om vi kommer klara. Vi blir rädda, ska vi våga? 

Att våga möta vår rädsla gör att vi lär oss mer om oss själva, hur vi reagerar och hur vi kan bli starkare i de situationerna. Vad händer om vi inte lyckas? Vi lär oss mer om oss själva och blir glada över att vi vågade . När vi lyckas blir vi ännu gladare  för att vi vågat!

Kom ihåg att stanna upp när du utmanat dig själv, hinna reflektera, känna och landa. Inte bara jaga vidare. Smaka på det! 

Så våga, vi lär oss så mycket nyttigt och spännande på vägen.

Har du något du alltid viljat göra göra men inte vågat?

Det har jag och jag utmanar mig att göra saker dagligen.

Lev nu <3 

Musik: The Greatest, Sia

Foto: Ⓒ delafoi.cc