Människans lycka är att vara medveten om existensen och att förundrasur Icons artikel intryck, Jacques Cousteau.