Det fina med livet är att vi är fria att göra våra egna val varje dag. 

Att våga göra aktiva val.

Rätt eller fel vems uppgift är det att döma?

Det är ditt val, ditt val att våga lära dig mer om livet, vad som än händer så lär du dig alltid något. Men om du inte gör något vad lär du dig då?

Visst det finns mer allvarliga val i livet som missbruk av olika slag. I de valen så kan vi inte heller döma. Det är personens val, vi kan inte tvinga någon att förändra sig. Vi kan däremot kliva av den resan med dom.

Vi kan säga nej tack.

Folk får heller inte bete sig som de vill mot dig, samma sak där, säg nej tack och gå där ifrån.

Vi kan inte förändra det som inte vill förändras.

Livet är här och just nu. 

Musik: Light it Up