”No man’s land”

Till förmån till musikhjälpen 2017,

Årets tema är ”Barn är inte till salu”. Varje minut säljs fyra barn i sexhandeln världen över, men mörkertalen är enorma. Människohandel har blivit en av världens största organiserade brottsliga verksamheter, där barns kroppar är en efterfrågad handelsvara. Ditt stöd förebygger att barn dras in i sexhandel och hjälper barn som redan utsatts.

så här du möjlighet att buda på min björkskog , No man’s land, pengarna går oavkortat till musikhjälpen. Det är första gången jag lägger ut en av mina bilder till försäljning och om jag ska göra det så är det för barnen.

Sista dagen att lägga ert bud är fredag 15/12.