Jag har för några veckor sedan investerat i en Compex sp 4.0. Jag hinner inte ta massage och mina barn spelar tennis och i den sporten kan de spela flera matcher per dag och vissa matcher kan ta upp till 3h. Här kommer Compex in med sina smarta program från massage, rehab, återhämtning efter träning alt match, smärta osv.

Jag har testat avslappnande massage och återhämtning efter träning. De programmen var cirka 20 min. 

Compex är superlätt att ha med sig och att använda. 

Så hur ser din återhämtning ut jämfört med din träning? Lika viktig?

  

Mer info:

NYHET! För dig som tränar 3 ggr/vecka. Stimulatorn hjälper dig att öka din muskelvolym, hjälper dig med avslappning/ återhämtning och även med rehabilitering, vilket är bra för dig som ofta drabbas av skador.
Totalt 30 program indelat enligt följande:

10 Träning

8 Smärtlindring

5 Återhämtning

2 Rehab

5 Fitness
Compex Wireless SP4.0 inkluderar även:

MI-SCAN

Denna funktion anpassar strömstyrkan till varje individs fysiologi. Alldeles innan stimuleringen undersöker MI-scan vald muskelgrupp och anpassar automatiskt stimulatorns parametrar. Därför bör du utföra MI-scan-mätningen vid varje stimulering, för att garantera optimal effekt och komfort. Funktionen konkretiseras i början av programmet genom en kort mätsekvens. Under hela mättestet är det viktigt att förbli still och fullständigt avslappnad. När testet har slutförts kan programmet börja.
MI-RANGE

Funktionen MI-range låter användaren välja idealisk nivå av stimuleringsintensitet för program för

återhämtning, massage, kapillärisering eller till och med muskelsmärta. I början av programmet anmodar enheten användaren att öka stimuleringsintensiteten. Under denna ökning analyserar enheten responsen hos varje stimulerad muskel och härleder optimal nivå. Så snart en muskel uppnår sin optimala nivå avmarkeras den associerade kanalen och stimuleringsintensiteten kan inte ökas. Återfå kontrollen genom att helt enkelt markera kanalen igen och höja eller sänka stimuleringsintensiteten.
MI-TENS

Funktionen MI-tens begränsar oönskade muskelsammandragningar i smärtsamma områden. Vid varje intensitetsökning sker en testfas och om en muskelsammandragning upptäcks minskar enheten automatiskt stimuleringens intensitet. Denna funktion är endast tillgänglig i programmen TENS, Epikondylit och Tendinit.
Innehåller:

1 st stimulator

1 st laddare

1 set kablar, 4 snap-on

1 st Mi senor kabel

2 frp elektroder, 5×5 

2 frp elektroder, 5×10 

1 st cd-rom bruksanvisning

1 st quick guide

1 st transportväska