Hur menar hon? Skala av? Ja, du kan bara vara du men om vi håller fast vid förväntningar, mål, träningsform, jobb, dåtid och så vidare komplicerar vi oftast saker, händelser, utveckling. Komplicerar tanken om oss själva, andra och händelser.

Om vi bara gör något, möter någon/något utan att märka det innan med tex en känsla så tror jag att det finns något större , något renare, lättare, en skönare känsla.

Så testa gör något du brukar få en känsla av innan du gör det utan att känna, gå in så neutralt du kan, kan du det? Vad händer? 

När jag går ut i skogen, går jag bara ut i skogen, varje gång lika skönt efter oavsett väder. Varför ska jag begränsa mig innan?

Samma sak till oss själva. Skala av dina erfarenheter, din träningsform, musiksmak, kunskap, klädstil… vad hittar du i kärnan av dig? 

Musik: Hymn , Kesha