Face your fear and build your strenght 

Face your fear and build your strenght 

Face your fear Build your strenght  Hur många gånger har du varit rädd? Stått med en uppgift, utmaning och känt rädslan komma krypande…. Känslan, tankarna… Hur reagerar du har du reflekterat över det? Hur ofta möter du rädslan och övervinner den? Jag...