Feel With your eyes

Feel With your eyes

”Your eyes are not only something to Look at, more something to feel” ~Garuda Day 3 Har du tänkt på det? Om du berättar om något du gillar syns det i dina ögon? När vi instruerar klasser handlar det enormt mycket om vad våra ögon säger. Är vi närvarande,...