How do you navigate?

How do you navigate?

”Medvetenhet hur vi navigerar oss dag för dag att förlita sig på sin egen förmåga att lösa de situationer som uppkommer i livet” Har du tänkt på det, hur navigerar du dig igenom dina dagar, gör du det med medvetenhet? Hinner du stanna upp? Jag kan känna...