Ärligt 

Ärligt 

Så intressant hur vi ser varandra, vad som påverkar det. Jag upplever att desto ärligare vi är mot oss själva desto ärligare vågar vi bli mot andra och desto  lättare  blir vi förstådda och förstår andra. Saker blir mindre komplicerade på något sätt. Så tänk...