Att dricka till sig hälsa

Att dricka till sig hälsa

Hälsa~ ”den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och befrämja den…” Jag är så trött på all den här reklamen på att vi kan dricka hos hälsosammare, att vi skulle kunna rensa kroppen, bli starkare, bättre fokus eller...