How do you navigate?

”Medvetenhet hur vi navigerar oss

dag för dag

att förlita sig på sin egen förmåga att lösa de situationer som uppkommer i livet”

Har du tänkt på det, hur navigerar du dig igenom dina dagar, gör du det med medvetenhet? Hinner du stanna upp? Jag kan känna att vi har ett otroligt högt tempo fast vi egentligen inte riktigt vet vad vi gör det för. Det jag hör att vi inte har tid att göra det vi vill göra. Ska vi navigera oss igenom våra dagar så? Att inte hinna vara oss själva, vara vi, utan jaga någon vi vill vara fast vi kanske inte vet vem det är?

Om vi stannar upp och börjar lyssna lite mer på oss själva kanske vi kan börja rensa ut sådan som inte är vi, sådant vi kan säga nej tack till, sluta med för att istället kunna säga ja till det som vi verkligen vill göra. Att lämna tid till att vara vi.

Pratade med en barndomsvän ikväll,  hon nämnde ett namn på en lärare hon tyckte jag skulle försöka praktisera för någon gång, jag kollade upp namnet och fastande helt för det den här intervjun: