Yin och yang är en symbol som de flesta känner till. Det är en kinesisk symbol som visar balans mellan två krafter. Krafterna är varandras motsatser men kan inte existera utan varandra, det vill säga båda är lika viktiga. Den ena sidan är svart och den andra vit. I den svarta ytan finns en vit prick och i den vita finns en svart prick. Ytorna är som två vågor som flyter ut i varandra, där den ena slutar tar den andra vid och detta omlopp är oändligt. Där det vita blir större blir det svarta mindre och tvärtom. 

Enligt yin och yangs filosofi finns ingenting som är fel och ingenting som är rätt, allting handlar i stället om balans, omvandling och beroende trots olikheter. Man anser också att allting kan kategoriseras genom detta fantastiska system. 
Yin är den svarta delen. Den symboliserar kvinnlighet, passivitet, kyla, död, natt, måne, vatten och vinter. 

Yang är den vita delen. Den symboliserar manlighet, aktivitet, värme, liv, dag, sol, eld och sommar. 

Varför är det då en liten prick i varje stor yta av svart och vitt? Jo, för att inom yang finns en liten del av yin och inom yin finns en del av yang. 
Text från: Kinesiskt horoskop

Kom ihåg det, vi behöver både yin och yang. Har du det i din vardag eller är det mer av det ena? Ibland kanske vi bara ser det ena fast vi även har den andra också men vi bara väljer att inte ta det till oss. Hur ser din träning ut? Bara explosivt eller så tungt som möjligt? Smart val att variera energierna även här.